Cursus 'Groeien in gebed - gebed als geschenk en als oefening'

Bidden is mooi, maar soms ook moeilijk. Het is een geschenk, maar ook een oefening. Iedereen bidt, maar bij vrijwel niemand gaat het vanzelf. Als we daar eerlijk over worden, scheppen we ruimte voor gesprek en groei. In deze cursus putten we uit een breed scala aan gebedstradities en de Bijbel om te leren hoe we kunnen bidden. Net als de discipelen zoeken we naar een antwoord op deze misschien wel allerbelangrijkste vraag: 'Heer, leer ons bidden!' (Luk. 11:1)

Vele mannen en vrouwen zijn ons voorgegaan in de school van het gebed – niet in de laatste plaats de Here Jezus zelf. We leren van Hem, maar ook van vroege kerkvaders en hedendaagse gebedshelden hoe gebed ons geloof verdiept en ons leven verrijkt. De cursus is vormgegeven aan de hand van zes werkwoorden. De drie avonden hebben een interactieve insteek, met ruimte voor plenair gesprek en individuele en groepsoefeningen.

Deze avonden bieden geen kant-en-klaar stappenplan voor gegarandeerd ‘succes’, maar geven wel degelijk verdieping en praktische handreikingen voor een vernieuwd gebedsleven. Voor wie ten einde raad is én voor wie zich een ervaren bidder voelt.

Avond 1: Vertragen en centreren – gebed als oefening in aanwezigheid
Inleiding: wáárom gebed en waarom deze cursus?
Om te groeien in gebed moeten we rust en ritme vinden
Om te groeien in gebed moeten we de stilte leren herwaarderen

Avond 2: Ordenen en ontmoeten – gebed als de diepste werkelijkheid
Om te groeien in gebed moeten we gevoel en resultaat niet centraal stellen
Om te groeien in gebed hebben we omgevormde verlangens nodig
Om te groeien in gebed hebben we de woorden van andere bidders nodig

Avond 3: Vieren en verzuchten – gebed als eerherstel van onze menselijkheid
Om te groeien in gebed moeten we ontwapenend eerlijk worden
Om te groeien in gebed moeten we leren leven met ‘nu al en nog niet’
Leren bidden met de Psalmen – wat deze oude liederen ons leren over menszijn

Inclusief: cursusmaterialen, Q&A, activatieopdrachten.

Kosten: in overleg. Richtlijn: € 750,- incl. btw, excl. reiskosten (0.28ct/km)

Wat anderen zeggen...


'Ardjan heeft bij ons, VIDA Kampen, drie inspirerende avonden verzorgd over de Heilige Geest. Met goede Bijbelkennis en vanuit eigen geloofservaringen vertelt hij op boeiende wijze wie de Heilige Geest is en hoe Hij werkt. Naast diepgaande Bijbelstudie werden we ook persoonlijk uitgedaagd om te reflecteren en uit te stappen in ons geloofsleven. Prachtig om in de praktijk te brengen wat we mochten leren. De avonden waren enorm bemoedigend, verbindend, verfrissend en het vuurt aan om vanuit Gods Geest uit te blijven stappen, in vertrouwen dat Zijn Geest ons leidt.'

– Stéphanie Bergman, deelnemer

'Met passie, overtuiging en humor brengt hij zijn boodschap over op zijn toehoorders waarbij hij ruimte laat voor interactie en sensitief is voor de beleving. Vanuit een grote abstractie weet Ardjan de thematische lijn te vertalen naar toepasselijke handvatten voor de praktijk van het dagelijks leven. De Bijbel en andere naslagwerken worden uitgebreid uitgediept en doorleeft met God voordat Ardjan zijn inspiratie overbrengt. Dit heb ik van dichtbij mogen ervaren tijdens de voorbereidingen van de drie Heilige Geest-colleges waarvoor we Ardjan binnen VIDA Kampen hebben gevraagd. Tussentijdse evaluaties waarbij gedachtenlijnen werden gedeeld, maakten het tot een prettige samenwerking waardoor we al van tevoren geestelijk eenheid ervaarden.'

Ruben van der Pol – VIDA Kampen

www.vidakampen.nl
Doneer