In dit visiedocument vind u alle informatie omtrent de visie die Kerk vol kracht uitdraagt op het gebied van spreekbeurten en vergoedingen

 

Visie Kerk vol kracht

Stichting Kerk vol kracht gelooft dat er hoop is voor de kerk van Nederland. We geloven dat Jezus Christus de kerk bouwt en bekrachtigt om Gods liefde bekend te maken. De drie kernwaarden van Kerk vol kracht zijn transformatie, inspiratie en activatie. Een ontmoeting en relatie met Jezus veranderen ons hart. Het woord van God inspireert ons om te leven zoals Jezus en de Heilige Geest activeert ons om in beweging te komen en het Koninkrijk van God gestalte te geven.

Zie voor meer informatie over onze visie en missie, zie: www.kerkvolkracht.nl/visie-en-missie.


Een spreekbeurt in uw gemeente?

Kerk vol kracht verlangt ernaar kerken te zegenen met een hoopvolle en krachtige boodschap. Een boodschap die harten raakt en mensen in beweging brengt. Daarvoor zet Kerk vol kracht sprekers in die met het DNA van de stichting tegelijkertijd recht doen aan de visie van de uitnodigende gemeente. Voorafgaand aan de spreekbeurt is er alle ruimte tot onderlinge en persoonlijke afstemming met de spreker.

 

Vergoeding

De ervaring leert: geld blijkt vaak een gevoelig thema te zijn – ook in de kerk. We vinden het spannend om vrijmoedig te spreken over geld en financiën, terwijl de Bijbel opvallend veel over financiën spreekt. Jezus spreekt heel regelmatig over geld, investeren, zaaien en oogsten en de zegen van God. 

Daarom geven we vanuit Kerk vol kracht altijd een aantal overwegingen mee aan gemeentes die onze sprekers uitnodigen.

In 2 Korintiërs 9:7 geeft Paulus de gemeente in Korinthe een belangrijk principe mee: ‘Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.’

Stichting Kerk vol kracht wil dit principe graag naleven. Wat betekent dit concreet? Uw gemeente is volledig vrij om te zaaien in onze bediening naar eigen draagkracht en overtuiging. We geven een richtbedrag mee en een aantal overwegingen:

  1. Een spreker steekt al gauw minimaal 15 uur in de voorbereiding op een boodschap. Het gemiddelde uurloon van een ZZP’er in Nederland ligt tussen de € 45,- à €60,- per uur. Een snelle rekensom laat zien dat een vergoeding voor een spreekbeurt dan op ongeveer € 750,- zou liggen. Dat is dan nog exclusief reiskosten en reistijd.
    1. NB: Dit bedrag ligt veel hoger dan het bedrag dat de meeste gemeenten kunnen dragen. Dit is exact waarom we niet met een hoge minimumvergoeding werken.
    2. NB: We werken met richtlijnen voor vergoedingen, afhankelijk van grootte van gemeenten.
  2.  Uw gemeente kan overwegen een (tweede) collecte op te halen voor de bediening van Kerk vol kracht die ten goede komt aan de stichting.
  3. De vroegchristelijke gemeente in Filippi was niet rijk of vermogend. Toch prijst Paulus de gelovigen in Filippi omdat hij financieel altijd door hen werd ondersteund: ‘Toch hebt er goed aan gedaan (…) te delen in mijn tegoeden en tekorten’ (Fil. 4:13-14). Dan maakt hij een bijzonder statement: ‘Niet dat het mij om uw gaven te doen is, ik ben er juist op uit dat het tegoed op uw rekening oploopt’ (Fil. 4:17). De moraal van zijn verhaal is duidelijk: wie zegent, zal gezegend worden, ongeacht huidige omstandigheden. Wie financieel zaait – ook in bedieningen – zal financieel gezegend worden. Paulus garandeert de Filippenzen ten slotte dat ze door God zullen worden voorzien in al hun noden, door Christus Jezus (Fil. 4:19).
Doneer