Visie en Missie

Stichting Kerk vol kracht gelooft dat er hoop is voor de kerk van Nederland. We geloven dat Gods Geest de kerk bouwt en bekrachtigt om Jezus’ naam bekend te maken met liefde en kracht. De drie kernwaarden van Kerk vol kracht zijn transformatie, inspiratie en activatie.Als ons hart, het Woord en Gods Geest samenkomen, dan is er kracht


Kerk vol kracht verlangt ernaar een bijdrage te leveren aan Gods werk in de kerk van Nederland. Het Kerk vol kracht-team doet dit aan de hand van drie pijlers: onderwijs, toerusting en bediening. De pijler onderwijs krijgt concreet invulling door het houden van spreekbeurten en het ontwikkelen van cursussen, seminars en inspiratiesessies. Daarnaast wil Kerk vol kracht kerken voorzien van materialen in de vorm van (onder andere) boeken, cursusmaterialen en podcasts, om zo de boodschap van het evangelie te verspreiden – dit valt onder de pijler toerusting.

Een absolute kernwaarde in het DNA van Kerk vol kracht is het onwankelbare geloof in de kracht van gebed. Gebed kan wonderen verrichten en levens voorgoed veranderen. In alle activiteiten van Kerk vol kracht wordt ruimte voor gebed gecreëerd.
Ook biedt Kerk vol kracht inspiratiesessies aan voor een oudstenraad, leiderschaps- of aanbiddingsteam. Gebed en coaching vallen onder de derde pijler: bediening. De stichting fungeert als interkerkelijk platform en organiseert al haar activiteiten in samenwerking met lokale kerken. Zo voorkomen we dat we een eilandje worden.

Doneer